De Raad van Kerken Deventer is een overlegplatform tussen de bij de Raad aangesloten kerkgemeenschappen. Dit met het doel elkaar te informeren over ieders activiteiten en daarnaast indien nodig het ontwikkelen van een gezamenlijk beleid ten aanzien van concrete gebeurtenissen. Het beleid volgt over het algemeen het beleid van de landelijke Raad van Kerken. Daarnaast ontwikkelt het plaatselijke initiatieven en wordt er deelgenomen aan en samengewerkt met activiteiten in deĀ  stad. Deze zullen tijdig op deze website worden vermeld.

Deelnemende kerken

Rooms Katholieke Kerk

Protestantse Gemeente Deventer

Protestantse Gemeente Colmschate/Schalkhaar

Protestantse Gemeente Bathmen-Okkenbroek

Apostolisch Genootschap Deventer

Protestantse Gemeente Diepenveen

Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis

Russisch Orthodoxe Kerk

Molukse Evangelische Kerk

Leger des Heils Korps Deventer