Programma Week van Gebed Deventer
21 tot en met 25 januari 2019

Download het programma hier (PDF)

Maandag 21 januari - Leger des Heils, Rijkmanstraat - 19.00 uur
Nadruk op leidinggevenden in kerken en gemeenten en het Convent voor Pastores

Dinsdag 22 Januari - R.K. Lebuinusparochie, Broederenstraat - 19.00 uur
Gebed voor eenheid onder christenen, verzoening en recht

Woensdag 23 januari - Kindergebed Crypte Lebuinuskerk, Grote Kerkhof - 15.00 uur
Kinderen bidden voor kinderen

Woensdag 23 januari - Koningskerk, Mariënburghstraat - 19.00 uur
In het teken van bestuur en politiek

Donderdag 24 januari - Missionair stadsteam, gebouw Leger des Heils - 19.00 uur
De uitreikende, missionaire kerk staat centraal

Vrijdag 25 januari - Abdij Nieuw Sion, Vulikerweg Diepenveen - 19.00 uur
Gebed voor het Joodse volk en afsluiting in de vorm van dankzegging en lofprijzing

Extra aanbevolen:

Zondag 20 januari - Oecumenische dienst Titus Brandsmahuis, Colmschate - 10.00 uur

Deelnemende kerken

(vet = link naar website van kerk)

Rooms Katholieke Kerk

Protestantse Gemeente Deventer

Protestantse Gemeente Colmschate/Schalkhaar

Protestantse Gemeente Bathmen

Protestantse Gemeente Diepenveen

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Het Penninckshuis

Remonstrantse Gemeente

Russisch Orthodoxe Kerk

Molukse Evangelische Kerk

Nieuw Apostolische Kerk (gastlid)

Leger des Heils Korps Deventer